تحقیق بررسی ضرورت پهنه بندي ناپايداري دامنه ها

پروژه ضرورت پهنه بندي ناپايداري دامنه ها,تحقیق در مورد ضرورت پهنه بندي ناپايداري دامنه ها,دانلود تحقیق ضرورت پهنه بندي ناپايداري دامنه ها,دانلود رایگان تحقیق ضرورت پهنه بندي ناپايداري دامنه ها,ضرورت پهنه بندي ناپايداري دامنه ها,مقاله ضرورت پهنه
تحقیق بررسی ضرورت پهنه بندي ناپايداري دامنه ها

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:چكيدهكشور
ايران جزئي از كمربند چين خورده آلپ – هيماليا است و سيماي توپوگرافي آن
طي آخرين فعاليتهاي تكتونيكي و كوهزايي اين كمربند شكل گرفته است به طوريكه
ناهمواريهاي زمين و سطوح شيب دار پهنه هاي كوهستاني از ويژگيهاي بارز آن
محسوب مي شود. در دامنه كوهستان هركجا كه شرايط زيستي مهيا بوده، انسان
سكني گزيده و روستاها و شهرها بتدريج شكل گرفته اند بطوريكه اكثر شهرها و
روستاهاي ايران يعني بيش از دو سوم مراكز جمعيتي و سكونتي در نواحي
كوهستاني و كوهپايه اي واقع شده است. بسياري از دامنه ها در نواحي كوهستاني
در شرايط ناپايداري قرار دارند و رخداد پديده هايي همچون زلزله، دامنه هاي
ناپايدار را مجبور به سقوط مي نمايند بطوريكه اين حركات دامنه اي در برخي
مناطق موجب ايجاد تلفات و خسارات گسترده اي مي گردد.شيت تجريش در طول جغرافياي 30، 15 – 15، 51 شرقي و عرض جغرافيايي 36 تا 45، 35 درجه شمالي در جنوب رشته كوه البرز واقع گرديده است.روش
تحقيق مورد استفاده تركيبي از روش تحليلي و كتابخانه اي مي باشد كه در روش
تحليلي ابزار تحقيق نرم افزار نقشه و Arcin Fo بوده و در روش كتابخانه اي،
ابزار تحقيق، كتابها، پايان نامه هاي و استفاده از اطلاعات اينترنت بوده
است.سؤالات اصلي كه در اين مقاله در جستجوي آن هستيم عبارتند از:1-چه عواملي در ايجاد حركت دامنه اي مؤثر هستند؟2-چه نقاطي در معرض حركات دامنه اي قرار دارد؟همچنين
در اين تحقيق از نظرات و پيشنهادات چند تن از استادان محترم (جناب آقاي
دكتر هدايتي و خانم دكتر قهرودي و جناب آقاي دكتر فلاحي نيز استفاده شده
است.نتايج اين تحقيق نشان داد كه منطقه مورد نظر با توجه به كوهستاني
بودن محدودة مورد مطالعه خاك كم عمق، فقر پوشش گياهي، شيب نسبتاً تند،
ارتفاع بالا، شرايط اقليمي و بارش نسبتاً زياد مستعد حركات دامنه اي بوده و
همين امر موجب خطرپذيري منطقه بوده، لذا توجه بيشتري در جهت كاهش خسارت
ناشي از اين حوادث را مي طلبد. مقدمهاز نظر
ژئومورفولوژي نواحي كوهستاني از  پيوستگي سطوح كم و بيش وسيعي تشكيل شده
اند كه اصطلاحاً دامنه ناميده مي شوند كه ميزان شيب ويژگي مهم آن است.  به
عبارت ديگر ناهمواريها منطبق بر سيستمي از شيب هاي مي باشند كه بوسيله
عبارات ساده رياضي قابل درك هستند. (منبع شمارة 14)شيت تجريش از نواحي
كوهستاني ايران است كه فضاي كوههاي آن مي تواند در معرض خطرات ناشي از
ناپايداري دامنه ها از جمله لغزش، ريزش، سولي فولكسيون، خزش، جريانهاي گلي و
بهمن ها بوده است كه پهنه بندي آن با توجه به عوامل تكنوتيك، سنگ شناسي،
شيب، جهت شيب، پوششي گياهي و مرفولوژي دامنه ها صورت گرفته است.تعريف ناپايداري دامنه و حركات دامنه اي (منبع شمارة 7)حركات
دامنه اي مواد عبارت است از جدانشدگي و حمل رو به پايين مواد منفصل خاكي و
سنگي تحت تأثير نيروي جاذبه زمين. معمولاً مواد جابجا شده بر يك زون
نسبتاً مشخص يا بر سطح برشي حركت مي كند و بر اساس معيارهايي مانند سطح
گسيختگي، مواد لغزشي، عوامل لغزشي، نوع حركت و جابجايي مواد و سرعت حركت و
مواردي از اين قبيل به انواع مختلفي طبقه بندي مي شوند.بدين ترتيب
رويداد حركات دامنه اي و انواع مختلف آن به عوامل مختلفي از جمله شيب زمين،
جنس مواد، پيوستگي و چسبندگي مواد، نحوه استقرار مواد برروي سنگ بستر،
نحوه قرارگيري لايه هاي زمين نسبت به مواد سطحي و … بستگي دارد. با اين
حال فعاليت اين حركات با حضور آب، يخ، شرايط دمايي، نيروهاي تكنوتيكي زمين و
مواردي از فعاليت هاي انساني تشديد مي شود. اين تعريف از حركات توده اي،
امكان بررسي حركت مواد در همه مقياس ها و نسبت ها را بدست مي دهد. بنابراين
حركات دامنه اي پديده هايي را مانند خزش آرام و رو به پايين مواد شامل خاك
و خرده سنگها، تا يك حركت سريع به ابعاد بزرگ و مسافت طولاني را شامل مي
شود.بيان مسئلهموضوع مقاله بررسي و تجزيه و تحليل پهنه بندي خطرپذيري شيت تجريش مقابل ريزش و لغزش مي باشد.محدوده
مورد مطالعه در طول جغرافيايي 30، 51 تا 15، 51 درجه شرقي و عرض جغرافيايي
26 تا 45، 35 درجه شمالي واقع است. اكثر محدودة مورد نظر منطقه كوهستاني
است و در قسمت جنوب و جنوب شرقي نقشه قسمتي از شهر تهران واقع گرديده است.فرايندهاي مؤثر بر ناپايداري دامنه ها1-ارتفاع:
استان تهران با توجه به واقع شدن در جنوب رشتة البرز و تأثير از عوامل
مختلف از نظر ژئومورفولوژي به سه محدوده كوهستاني، كوهپايه اي و دشت تقسيم
شده است كه محدوده شمال استان تهران در ارتفاع نسبتاً بالاتري نسبت به جنوب
آن واقع شده است و قرار گرفتن در ارتفاعات سبب تأثير بيشتر از عوامل زمين
شناسي و آب و هوايي شده و اين محدوده مستعد حركات دامنه اي بيشتري نسبت به
مركز و جنوب استان مي باشد.2-شيب: شيب يكي از مهمترين عوامل در حركات
دامنه اي است. ميزان شيب در ايجاد حركات دامنه اي بستگي به شرايط موجود
دارد كه بسته به درجه و شدت ساير عوامل، ميزان درجه شيب مؤثر در اين حركات
تعيين مي شود. طبق شواهد موجود منطقه، دامنه هايي با شيبهاي بالاتر از 40
درجه در شرايط ناپايداري بسر مي برند و تكانهايي با قدرت كم در اين مناطق
مي تواند اين دامنه ها را مجبور به سقوط نمايد.3-جهت شيب: جهت شيب به
واسطه ارتباطي كه با سرعت زمان جذب و از دست دادن رطوبت دارد به عنوان عامل
موثر در حركات دامنه اي محسوب مي شود. دامنه هاي شمالي به دليل دريافت كم
تابش خورشيدي معمولاً رطوبت خود را كندتر از دامنه هاي جنوبي از دست مي
دهند و معمولاً مرطوبترند و در نتيجه سيستم شكل زايي مستقر در دو دامنه
شمالي، شمال غربي – غرب با دامنه هاي جنوب، جنوب شرقي و شرق متفاوت مي باشد
و به ترتيب در نوع اول ريزش و در نوع دوم لغزش و سولي فليكسون فعال مي
باشد …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 46

 

ضرورت پهنه بندي ناپايداري دامنه ها تحقیق در مورد ضرورت پهنه بندي ناپايداري دامنه ها دانلود تحقیق ضرورت پهنه بندي ناپايداري دامنه ها دانلود رایگان تحقیق ضرورت پهنه بندي ناپايداري دامنه ها پروژه ضرورت پهنه بندي ناپايداري دامنه ها مقاله ضرورت پهنه

 • تحقیق روستا نشيني در ايران

  پروژه در مورد روستا نشي,پروژه روستا نشيني در ايران,تحقیق در مورد روستا نشيني در ايران,دانلود تحقیق روستا نشيني در ايران,دانلود رایگان تحقیق روستا نشيني در ايران,روستا نشيني در ايران,مقاله در مورد روستا نشيني در ايران,مقاله روستا نشيني در ايران تحقیق…

 • تحقیق ساختار سرمایه

  پاورپوینت تئوری ساختار سرمایه,پاورپوینت ساختار سرمایه,تحقیق در مورد ساختار سرمایه,تحقیق درباره ساختار سرمایه,ساختار سرمایه,ساختار سرمایه pdf,ساختار سرمایه چیست,ساختار سرمایه مقاله,مقاله در مورد,مقاله درباره ساختار سرمایه,مقاله ساختار سرمایه دانلود تحقیق ساختار سرمایه دانلود فایل دانلود پروژه در مورد ساختار سرمایه،در قالب word و…

 • موتورهاي الكتريكي

  دانلود موتورهاي الكتريكي دانلود موتورهاي الكتريكي دانلود فایل مقدمه:یک موتور الکتریکی، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر…

 • پاورپوینت دستگاه عصبی مغز و نخاع

  اسلاید,پاورپوینت,دستگاه,عصبی,مغز,نخاع دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی مغز و نخاع دانلود فایل پاورپوینت دستگاه عصبی مغز و نخاع در 46 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت دستگاه عصبی مغز نخاع اسلاید

 • تحقیق توسعه تدريجي مالكيت معنوي

  پایان نامه پیرامون توسعه مالکیت معنوی,پروژه توسعه مالکیت معنوی,تحقیق توسعه مالکیت معنوی,تحقیق در مورد توسعه مالکیت معنوی,حقوق بیمه,دانلود تحقیق توسعه مالکیت معنوی,کار تحقیقی توسعه مالکیت معنوی,مقاله توسعه مالکیت معنوی تحقیق توسعه تدريجي مالكيت معنوي رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • پاورپوینت ریخته گری کوبشی

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد ریخته گری تحت فشا,پاورپوینت ریخته گری کوبشی,تحقیق ریخته گری کوبشی,دانلود پاورپوینت در مورد ریخته گری کوبشی,دانلود پاورپوینت ریخته گری کوبشی,دانلود تحقیق ریخته گ,دانلود رایگان پاورپوینت ریخته گری کوبشی,ریخته گری کوبشی پاورپوینت ریخته گری کوبشی رفتن به…

 • تحقيق شوراي امنيت و امنيت جهاني

  احكام صادره شورا,اساس كار واقعي شورا,تحقيق,شوراي امنيت,شوراي امنيت و امنيت جهاني,و امنيت جهاني دانلود تحقيق شوراي امنيت و امنيت جهاني دانلود فایل مقدمهوقتي كه در جهان اختلاف و يا بحراني به وجود مي آيد و در نتيجه صلح و امنيت…

 • تحقیق مکانیزم هاي چقرمه سازي پلی وینیل کلراید

  پایان نامه پلی وینیل کلراید,پایان نامه چقرمه سازي,پلی وینیل کلراید,تحقیق پلی وینیل کلراید,تحقیق چقرمه سازي,چقرمه سازي,چقرمه سازي پلی وینیل کلراید,مقاله پلی وینیل کلراید,مقاله چقرمه سازي,مکانیزم هاي چقرمه سازي,مکانیزم هاي چقرمه سازي پلی وینیل کلراید دانلود تحقیق مکانیزم هاي چقرمه سازي…

 • پاورپوینت الگوبرداری سازه ای از طبیعت

  اصول الگوبرداری سازه ای از طبیعت,الگوبرداری سازه ای از طبیعت,پاورپوینت الگوبرداری سازه ای از طبیعت,پایان نامه الگوبرداری سازه ای از طبیعت,تحقیق الگوبرداری سازه ای از طبیعت,روش الگوبرداری سازه ای از طبیعت,مقاله الگوبرداری سازه ای از طبیعت دانلود پاورپوینت الگوبرداری سازه…

 • پاورپوینت طبقه بندی بیماری های روانی و درمان ها آن ها در بهداشت روان

  اختلالات روان,بهداشت روان,بیماریهای روانی,پاورپوینت بیماریهای روانی,تحقیق بهداشت روان,تحقیق بیماریهای روانی,تحقیق درمان بیماریهای روانی,تحقیق طبقه بندی بیماریهای روانی,درمان بیماریهای روانی,طبقه بندی بیماریهای روانی,مقاله بیم پاورپوینت طبقه بندی بیماری های روانی و درمان ها آن ها در بهداشت روان رفتن به سایت…

 • جزوه زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی

  جزوه زبان تخصصی رشته معماری,دانلود جزوه زبان تخصصی رشته معماری,دانلود کتاب زبان تخصصی رشته معماری,زبان تخصصی رشته معماری,کتاب زبان تخصصی رشته معماری,نمونه سوال زبان تخصصی رشته معماری,نمونه سوال زبان تخصصی رشته معماری دانلود جزوه زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی…

 • پکیج فیلم های آموزشی و جزوات فصل دوم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (مثلثات)

  جزوه ریاضی 10,جزوه ریاضی دهم,جزوه کامل فصل دوم ریاضی 10,دانلود جزوه ریاضی 10,دانلود جزوه ریاضی دهم,ریاضی دهم,فصل دوم ریاضی 10,نکات مهم ریاضی دهم کنکور,ویدئوهای آموزشی ریاضی 10,ویدئوهای آموزشی فصل دوم ریاضی دهم دانلود پکیج فیلم های آموزشی و جزوات فصل…

 • گزارش کارآموزی تولید نوشابه گازدار

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی تولید نوشابه,دانلود گزارش کارآموزی تولید نوشابه,دانلود گزارش کارآموزی تولید نوشابه گازدار,گزارش کارآموز,گزارش کارآموزی تولید نوشابه,گزارش کارآموزی تولید نوشابه گازدار گزارش کارآموزی تولید نوشابه گازدار رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب:تاريخچه نوشابه     1فصل اول : آب…

 • خودكشي

  تئوری های جامعه شناسانه خودکشی,علل و انگیزه های خودکشی,مراحل مختلف و مفاهیم اجتماعی خودکشی دانلود خودكشي دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه خودکشی تعریف خودکشی انواع خودکشی علل و انگیزه های خودکشی خودکشی و اختلالات روانی خودکشی و مذهب خودکشی…

 • تحقیق آلايندگي و مصرف سوخت خودروها به دليل محدوديت هاي زيست محيطي

  آلايندگي,پایان نامه آلايندگي,پروژه آلايندگي,پروژه در مورد آلايندگي,تحقیق آماده در مورد آلايندگي,تحقیق در مورد آلايندگي,دانلود تحقیق آلايندگي,دانلود رایگان تحقیق آلايندگي,رایگان,مقاله آلايندگي,مقاله در مورد آلايندگي تحقیق آلايندگي و مصرف سوخت خودروها به دليل محدوديت هاي زيست محيطي رفتن به سایت اصلی بخشی…

 • کانکس کاروان مدل شده در سالیدورک

  دانلود طرح کانکس کاروان در سالیدورک,دانلود کانکس کاروان مدل شده در سالیدورک,طراحی کانکس کاروان در سالیدورک,طرح کانکس کاروان در سالیدورک,طرح کانکس کاروان مدل شده در سالیدورک,کانکس کاروان در سالیدورک,کانکس کاروان مدل شده در سالیدورک دانلود کانکس کاروان مدل شده در…

 • پرسشنامه فن آوری اطلاعات

  پرسشنامه آماده فناوری اطلاعات,پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات,پرسشنامه فناوری اطلاعات,پرسشنامه فناوری اطلاعات doc,پرسشنامه فناوری اطلاعات pdf,پرسشنامه فناوری اطلاعات فتحی,پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات,دانلود پرسشنامه فناوری اطلاعات دانلود پرسشنامه فن آوری اطلاعات دانلود فایل دانلود پرسشنامه فن آوری اطلاعات،در قالب word و…

 • پاورپوینت کنترل اجتماعی از دید اسکینر

  پاورپوینت کنترل اجتماعی از دید اسکینر کنترل اجتماعی از دید اسکینر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کنترل اجتماعی از دید اسکینر،در قالب ppt و در 9 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهشرطی سازی کنشگرتوصیف وابستگی هامحرومیت و سیریمحدودیت جسمانیبخشی…

 • پاورپوینت حبس نفس زیر آب

  پاورپوینت آماده حبس نفس زیر آب,پاورپوینت حبس نفس زیر آب,تحقیق حبس نفس زیر آب,حبس نفس زیر آب,دانلود powe,دانلود پاورپوینت حبس نفس زیر آب,دانلود پاورپوینت در مورد حبس نفس زیر آب,دانلود تحقیق حبس نفس زیر آب,دانلود رایگان پاورپوینت حبس نفس زیر…

 • پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی با موضوع آموزش و توسعه منابع انسانی

  پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,خلاصه نکات کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,نکات کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی…

 • تحقیق معماری موزه هنرهای معاصر

  اصول معماری موزه هنرهای,پایان نامه معماری موزه هنرهای معاصر,پایان نامه موزه هنرهای معاصر,تحقیق معماری موزه هنرهای معاصر,تحقیق موزه هنرهای معاصر,معماری موزه هنرهای معاصر,مقاله معماری موزه هنرهای معاصر,مقاله موزه هنرهای معاصر,موزه هنرهای معاصر دانلود تحقیق معماری موزه هنرهای معاصر دانلود فایل…

 • تحقیق بررسی جغرافياي كشور مكزيك

  پروژه جغرافياي كشور مكزيك,پروژه در مورد جغرافياي كشور مك,تحقیق در مورد جغرافياي كشور مكزيك,جغرافياي كشور مكزيك,دانلود تحقیق جغرافياي كشور مكزيك,دانلود رایگان تحقیق جغرافياي كشور مكزيك,مقاله جغرافياي كشور مكزيك,مقاله در مورد جغرافياي كشور مكزيك تحقیق بررسی جغرافياي كشور مكزيك رفتن به…

 • پاورپوینت گزارش کارآموزی دواير امور مالي و حسابداری در اداره کل منابع طبیعی

  دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی امور مالي,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی امور مالي,گزارش کارآموزی امور مالي رایگان,گزارش کارآموزی امور مالي و حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری رایگان پاورپوینت گزارش کارآموزی دواير امور مالي و حسابداری در اداره کل منابع طبیعی…

 • تحقیق پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد با طراحی ها و اجرا

  تحقیق پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد با طراحی ها و اجرا پروژه حسابداری رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد…

 • کارآموزی شرکت ايزوگام سامان گستر دليجان

  خرید گزارش کارآموزی ايز,دانلود کارآموزی ايزوگام سامان گستر دليجان,دانلود گزارش کار ايزوگام سامان گستر دليجان,دانلود گزارش کارآموزی ايزوگام سامان گستر دليجان,کارآموزی ايزوگام سامان گستر,کارورزی ايزوگام سامان گستر,گزارش کارآموزی ايزوگام سامان گستر دانلود کارآموزی شرکت ايزوگام سامان گستر دليجان دانلود فایل…

 • پاورپوینت اصول پرورش طيور گوشتي

  پاورپوینت اصول پرورش طيور گوشتي پرورش مرغ گوشتی pdf رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع اصول پرورش طيور گوشتي،در قالب ppt و در 51 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:دياگرام فرايند سيستم توليد گوشت:مديريت فارم مرغ مادر گوشتي…

 • تحقیق اصل برائت و آثار آن در امور كيفري

  پایان نامه پیرامون اصل برائت در,پروژه اصل برائت در امور کیفری,تحقیق اصل برائت در امور کیفری,تحقیق در مورد اصل برائت در امور کیفری,حقوق تطبیقی,دانلود تحقیق اصل برائت در امور کیفری,کار تحقیقی اصل برائت در امور کیفری,مقاله اصل برائت در امور…

 • پروژه مالی سيستم انبار و خريد در شركت تجهيزات ايمني راه ها

  پروژه مالی سيستم انبار,پروژه مالی سيستم انبار و خريد,پروژه مالی سيستم انبارداری,پروژه مالی سيستم خريد,دانلود پروژه مالی سيستم انبار,دانلود پروژه مالی سيستم انبار و خريد,دانلود پروژه مالی سيستم انبارداری,دانلود پروژه مالی سيستم خريد دانلود پروژه مالی سيستم انبار و خريد…

 • جزوه ریاضیات کاربردي و عددي (2) رشته مهندسی شیمی

  جزوه ریاضیات کاربردي و عددي ارشد,جزوه ریاضیات کاربردي و عددي(2),جزوه ریاضیات کاربردي و عددي(2) برای کنکور,جزوه ریاضیات کاربردي و عددي(2) کنکور,دانلود جزوه ریاضیات ک,دانلود جزوه ریاضیات کاربردي و عددي کنکور,دانلود جزوه ریاضیات کاربردي و عددي(2) جزوه ریاضیات کاربردي و عددي…

 • راهنمای تعمیر BM34 و جعبه فیوز در پژو 206

  تعمیر خودرو پژو 206,تعمیرات خودرو پژو 206,تعمیرات ماشین پژو 206,دانلود رایگان آموزش تعمیرات پژو 206,دانلود فیلم آموزش تعمیرات پژو 206,دفترچه راهنمای پژو 206 تیپ 2,سیستم برق 206,عیب یابی 206,قیمت جعبه فیوز داخل موتور 206,نقشه جعبه فیوز 206 دانلود راهنمای تعمیر…