تحقیق طراحي و اصول محاسبات پمپ هاي سانتريفوژ

پمپ سانتریفیوژ,پمپ های سانتریفیوژ,پمپهای سانتريفوژ,تئوری شکل گیری پمپ سانتریفیوژ,تحقیق پمپ سانتریفیوژ,دانلود تحقیق پمپ سانتریفیوژ,سانتریفیوژ,مشخصات پمپ های سانتریفیوژ,مقاله پمپ سانتریفیوژ
دانلود تحقیق طراحي و اصول محاسبات پمپ هاي سانتريفوژ

دانلود فایل

دانلود تحقیق با موضوع طراحي و اصول محاسبات پمپ هاي سانتريفوژ،در قالب word و در 277 صفحه، قابل ویرایش، شامل:(نکته: فایل تحقیق، فاقد شکل و نمودار می باشد.)مقدمهچكيدهفصل اول (اصل اساسي و طبقه بندي پمپ هاي سانتريفوژ):اصل اساسيولوت يا مارپيچاصطلاحات و طبقه بندي پمپ های سانتريفوژتقسيم بندي اصليپمپ يك مرحله ايپمپ چند مرحله اياصول كار پمپ هاي سانتريفوژ (تعريف)قسمت هاي اصلي يك پمپ سانتريفوژ پروانهپوستهپروانه‌ و رينگ آب بنديتعداد طبقات در پمپ هاي سانتريفوژشافت ها و بوش شافت هاكاسه نمدها و آب‌بندهاياتاقان هاكوپلينگ هانيروي پيشرانه محوري مواد ساختماني پمپ هاي سانتريفوژفصل دوم (تئوري شكل گيري پمپ هاي سانتريفوژ):تعريفمعادلة اساسي پمپ هاي سانتريفوژمشخصة‌ پمپ نظري- درجة واكنشپروانه با تعداد پره هاي محدوداتلافات هيدروليكيراندمان پمپفرمول هاي تشابهسرعت ويژه و بستگي آن به ابعاد هندسي پروانهرابطة بين راندمان و سرعت ويژهجريان فصل سوم (مشخصه و منحني مشخصه پمپ هاي سانتريفوژ):مشخصة پمپمنحني مشخصات پمپمنحني مشخصات لوله كشي (مشخصات سيستم)نقطه كار پمپ بر روي منحنيمشخصات مكش پمپNPSH لازمNPSH موجودتغيير مشخصات پمپسرعت دورانيتغيير دادن سرعت دورانيكم كردن قطر پروانه (تراش پروانه)پمپاژ مايعات با ويسكوزيتة زيادروش استفاده از تسمه و پولي براي تغيير مشخصاتتركيب پمپ هاتركيب موازيتركيب سري فصل چهارم (انتخاب و كاربرد پمپ هاي سانتريفوژ):دبي پمپظرفيت يا اندازة پمپارتفاع پمپتعيين اتلاف ارتفاع در خطوط لوله، شيرآلات و اتصالاتاتلافات ارتفاع در لوله هاقطر اقتصادي در لوله هااتلافات ‌ارتفاع ‌ناشي از انبساط تدريجي مقطع لوله (تبديل افزايشي)اتلافات ارتفاع ناشي از انقباض ناگهاني مقطع لوله هاافت فشار مايعات با ويسكوزيتة زياد در لوله هاي مستقيماتلاف ارتفاع ناشي از زانوئي 90 درجهاتلاف ارتفاع در شيرآلات و اتصالاتاتلاف ارتفاع در صافيتنظيم پمپ هاي سانتريفوژتوان لازم براي پمپاژمحاسبة توان مصرفي پمپمحاسبه قدرت موتورموتور محرك پمپ هاي سانتريفوژروش محاسبه و انتخاب كليد، فيوز و كابلانتخاب در طراحي پمپمثال هاي نمونه در مورد انتخاب پمپبرگة سفارش پمپ فصل پنجم (تجهيزات پمپ):صافي و شير پايابلولة مكش با اتصالاتشير تنظيملولة رانش با اتصالاتواسطة انتقالمحور (شافت) انتقالانتقال مستقيمانتقال با شافت كوتاهانتقال با ميل گاردانشافت بلندمحاسبة قطر شافتسرعت بحراني شافتمحاسبة پوستهمحاسبة اندازه و ابعاد حوضچة مكش پمپروش كارگذاري و اندازه هاي مربوط به لولة مكش فصل ششم (نصب و نگهداري و رفع عيوب): نصب پمپ هاي سانتريفوژراه اندازي پمپ هاي سانتريفوژكاويتاسيون يا حفرگي در پمپ هاي سانتريفوژشرايط حفرگي در پمپ هاي سانتريفوژضربة قوچ در پمپ هاي سانتريفوژنگهداري ضمن بهره برداريعيب يابي پمپ هاي سانتريفوژ فهرست منابعچکیده تحقیق:اصل اساسي و تعاريف ابتدايي پمپ هاي سانتريفوژ، انواع تقسيم بندي، اصول كار، معرفي قطعات، نيروهاي مؤثر و مواد ساختماني قطعات اين نوع پمپ ها عناويني است كه در فصل اول به آن ها خواهيم پرداخت.پس از آشنايي اوليه با پمپ هاي سانتريفوژ، تئوري شكل گيري آن ها و معادلة اساسي پمپ هاي سانتريفوژ را در فصل دوم بررسي مي كنيم. سپس مشخصة پمپ نظري كه يك پمپ ايده‌آل با پره هاي نامحدود است را به دست آورده و با محدود كردن تعداد پره ها، مشخصة پمپ با پره هاي محدود كه انواع واقعي پمپ ها هستند را به دست خواهيم آورد.پس از آن راندمان پمپ ها را با توجه به اتلافات هيدروليكي در آن ها بررسي مي‌كنيم. سرعت هاي ويژه و بستگي آن به ابعاد هندسي پروانه، رابطة بين راندمان و سرعت ويژه و جريان مباحث ديگري است كه در فصل دوم خواهند آمد.در فصل سوم اصول ترسيم منحني مشخصة پمپ ها، منحني مشخصات لوله‌كشي، به دست آوردن نقطة كار پمپ روي منحني مشخصة پمپ، مشخصات مكش پمپ و روش هاي تغيير مشخصات پمپ را از نظر خواهيم گذراند. تركيب پمپ ها نيز بخشي است كه در فصل سوم به آن اشاره گرديده است.براي آن كه بدانيم يك پمپ براي چه كاربردي مناسب است، بايد مواردي از قبيل دبي و ظرفيت پمپ را بدانيم و بتوانيم با توجه به مدار گردشي سيالي كه پمپ موردنظر را شامل مي شود، اتلافات ارتفاع و افت فشار سيال را در مسيري كه مي پيمايد، محاسبه نمائيم. هم چنين بايد توان مصرفي پمپ را بدانيم تا موتوري كه پمپ را به گردش در خواهد آورد بتوانيم انتخاب كنيم.دبي، ظرفيت، ارتفاع پمپ و اتلافات آن، محاسبه توان مصرفي پمپ و محاسبة قدرت موتور مورد نياز، عناويني است كه در فصل چهارم به بررسي آن ها مي پردازيم. هم چنين در اين فصل، مثال هاي نمونه در مورد انتخاب پمپ و برگه سفارش پمپ آورده شده اند.در فصل پنجم، به معرفي تجهيزات مورد نياز پمپ جهت انتقال سيال و نيز انتقال نيرو از موتور به پمپ مي پردازيم. هم چنين روش هاي مختلف انتقال نيرو از موتور به پمپ و محاسبة‌ قطر شافت از طريق نيروهايي كه از موتور و سيال جاري پمپ به آن وارد مي شود، در اين فصل خواهد آمد. از ديگر عناوين آمده در اين فصل مي توان به محاسبة اندازه و ابعاد حوضچة مكش، روش كارگذاري و اندازه هاي مربوط به لولة مكش اشاره نمود.نصب، راه اندازي، مشكل كاويتاسيون و ضربة قوچ در پمپ هاي سانتريفوژ، نگهداري ضمن بهره برداري، عيب يابي و رفع عيوب پمپ هاي سانتريفوژ را در فصل ششم مطالعه خواهيم كرد. نکته: فایل پایان نامه، فاقد شکل و نمودار می باشد.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
پمپهای سانتريفوژ پمپ سانتریفیوژ سانتریفیوژ پمپ های سانتریفیوژ تحقیق پمپ سانتریفیوژ مقاله پمپ سانتریفیوژ دانلود تحقیق پمپ سانتریفیوژ تئوری شکل گیری پمپ سانتریفیوژ مشخصات پمپ های سانتریفیوژ

 • گزارش کارآموزی در كارخانه آسفالت راه و جاده

  خرید گز,دانلود کارآموزی كارخانه آسفالت راه وجاده,دانلود گزارش کار كارخانه آسفالت راه وجاده,دانلود گزارش کارآموزی كارخانه آسفالت راه وجاده,کارآموزی كارخانه آسفالت راه وجاده,کارورزی كارخانه آسفالت راه وجاده,گزارش کارآموزی كارخانه آسفالت راه وجاده گزارش کارآموزی در كارخانه آسفالت راه و جاده…

 • استرس

  استرس در محیط کار,مراحل استرس,نشانه های استرس دانلود استرس دانلود فایل فهرست مطالب : چکیده واژگان کلیدی مقدمه استرس طبقه بندی دیگر از عوامل استرس زا راهنمای مبارزه با فشار روانی و استرس در قرآن راهکارهای قران برای کاهش این…

 • پلان معماري اتوكد طرح 34

  dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان معماري,معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود پلان معماري اتوكد طرح 34 دانلود فایل  پلان معماري اتوكد طرح 34 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار اتوكد طراحي شده است   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها:…

 • بازی snake به زبان ++c

  بازی snake با c,بازی snake به زبان c,بازی snake در c,دانلود بازی snake به زبان c,دانلود کد بازی snake c,دانلود کد بازی snake به زبان c,سورس بازی snake به زبان c,کد بازی snake c,کد بازی snake به زبان c بازی…

 • پاورپوینت کليات خريد و مفاهيم آن

  آميخته خريد,پاورپوینت کليات خريد و مفاهيم آن,تحقیق کليات خريد و مفاهيم آن,تعريف مديريت خريد,چهار عامل مهم در آميخته خريد,خريد رقابتي و خريد عاقلانه,کليات خريد و مفاهيم آن,مقاله کليات خريد و مفاهيم آن,نكات مهم در خريد پاورپوینت کليات خريد و مفاهيم…

 • تحقیق دکتر محمود احمدی نژاد

  تحقیق دکتر محمود احمدی نژاد دکتر محمود احمدی نژاد رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق دکتر محمود احمدی نژادقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 16بخشی از متن تحقیق:دکتر محمود احمدي نژاد در سال 1335 هجري شمسي در روستاي…

 • شیپ فایل آبراهه های استان لرستان

  دانلود رایگان شیپ فایل آبراهه های استان لرستان,دانلود شیپ فایل آبراهه های استان لرستان,شیپ فایل آبراهه های استان لرستان,شیپ فایل رودخانه های استان لرستان,لایه آبراهه های استان لرستان,نقشه آبراهه های استان لرستان,نقشه رودخانه های استان لرستان دانلود شیپ فایل آبراهه…

 • طراحی و مونتاژ تک تک قطعات دستگاه جوجه کشی در نرم افزارکتیا

  پروژه آماده طراحی کتیا,پروژه آماده کتیا,پروژه طراحی دستگاه جوجه کشی در کتیا,پروژه کتیا,دانلود پروژه آماده کتیا,دانلود پروژه طراحی کتیا,دانلود پروژه کتیا,طراحی دستگاه جوجه کشی در کتیا,طراحی و مونتاژ دستگاه جوجه کشی در نرم افزار کتیا,نمونه پروژه کتیا دانلود طراحی و…

 • تحقیق اصل برائت و آثار آن در امور كيفري

  پایان نامه پیرامون اصل برائت در,پروژه اصل برائت در امور کیفری,تحقیق اصل برائت در امور کیفری,تحقیق در مورد اصل برائت در امور کیفری,حقوق تطبیقی,دانلود تحقیق اصل برائت در امور کیفری,کار تحقیقی اصل برائت در امور کیفری,مقاله اصل برائت در امور…

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید گوگرد بنتونیتی

  امکان سنجی تولید گوگرد بنتونیتی,تولید گوگرد بنتونیتی,تولیدگوگرد بنتونیتی,دانلود امکان سنجی تولید گوگرد بنتونیتی,دانلود رایگان امکان سنجی تولید گوگرد بنتونیتی,طرح توجیهی گوگرد بنتونیتی,طرح تولید گوگرد بنتونیتی,گوگرد بنتونیتی دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید گوگرد بنتونیتی دانلود فایل دانلود مطالعات امکان سنجی…

 • پاورپوینت ضدعفونی کننده ها به زبان انگلیسی

  پاورپوینت آماده مهندسی پزشکی ضد عفونی کننده ها,پاورپوینت ضد عفونی کننده ها,تحقیق ضد عفونی کننده ها,دانلود پاورپوینت در مورد ضد عفونی کننده ها,دانلود پاورپوینت ضد عفونی کننده ها,دانلود رایگان پاورپوینت ضد عفونی کننده ها,ضد عفونی کننده ها پاورپوینت ضدعفونی کننده…

 • رسم تصویر استریوگرافیک بلور هگزاگونال پیرامیدال و عناصر تقارن آن

  آموزش کشیدن تصویر استریوگرافیک,تصاویر استریوگرافیک,تصاویر فرم های کریستالوگرافی,تصویر استریوگرافیک هگزاگونال پیرامیدال,عناصر تقارن هگزاگونال پیرامیدال,هگزاگونال پیرامیدال دانلود رسم تصویر استریوگرافیک بلور هگزاگونال پیرامیدال و عناصر تقارن آن دانلود فایل تمامی حقوق این مجموعه متعلق به محمد کشتکار ذوالقدر بوده و استفاده…

 • دانلود گزارش کارآموزی در خدمات فنی

  خرید گزارش کارآموزی خدمات فنی,خرید گزارش کارورزی خدمات فنی,دانلود پروژه کارآموزی خدمات فنی,دانلود کارآموزی خدمات فنی,دانلود گزارش کار خدمات فنی,دانلود گزارش کارآموزی خدمات فنی,کارآموزی خدمات فنی,کارورزی خدمات فنی,گزارش کارآموزی خدمات فنی دانلود دانلود گزارش کارآموزی در خدمات فنی دانلود فایل…

 • پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی به همراه فایل word

  بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری,پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری,تحقیق بررسی تط,دانلود پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری,دانلود پاورپوینت در مورد بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری,دانلود رایگان پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی به همراه فایل…

 • جزوه آموزشی آسفالت سرد

  آسفالت سرد,آسفالت سرد امولسیونی,آسفالت سرد پیش ساخته,آسفالت سرد چیست,آسفالت سرد ردمیکس,آسفالت سرد و انواع آن,آشنایی با آسفالت سرد,بازیافت آسفالت سرد,تحقیق آسفالت سرد,قیمت آسفالت سرد,کاربرد آسفالت سرد,کارخانه آسفالت سرد دانلود جزوه آموزشی آسفالت سرد دانلود فایل دانلود جزوه آموزشی آسفالت سرد،در…

 • طراحي بيل مكانيكي در اتوکد طرح 1

  اتوکد بيل مكانيكي,بيل مكانيك در autocad,بيل مكانيكي,بيل مكانيكي اتوکد,دانلود طراحي بيل مكانيكي,فایل اتوکد بيل مكانيكي دانلود طراحي بيل مكانيكي در اتوکد طرح 1 دانلود فایل اين فايل شامل  بيل مكانيكي طراحي شده در نرم افزار اتوكد مي باشد   من…

 • پلان معماري اتوكد طرح 57

  dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان معماري,معماري,نقشه معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود پلان معماري اتوكد طرح 57 دانلود فایل  پلان معماري اتوكد طرح 57 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار اتوكد طراحي شده است   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

 • تحقیق کاربرد تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا با استفاده از روش ترکیب داده ها

  تحقیق تکنیک نرو فازی,تحقیق روش ترکیب داده ها,تکنیک نرو فازی,تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا,دانلود تحقیق تکنیک نرو فازی,دانلود مقاله تکنیک نرو فازی,روش ترکیب داده ها,کاربرد تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا,مقاله تکنیک نرو فازی,مقاله روش ترکیب داده ها دانلود…

 • بسته کامل آموزش پتانسیل و انرژی پتانسیل الکتریکی (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)

  پتانسیل الکتریکی,جزوه فیزیک 3 تجربی,جزوه فیزیک 3 ریاضی,جزوه فیزیک پایه 11,جزوه فیزیک پایه یازدهم,جزوه فیزیک سوم تجربی,جزوه فیزیک سوم ریاضی,فیزیک 3 تجربی,فیزیک 3 ریاضی,فیزیک پایه 11,فیزیک پایه یازدهم,فیزیک سوم تجربی,فیزیک سوم ریاضی بسته کامل آموزش پتانسیل و انرژی پتانسیل الکتریکی…

 • تحقیق ترکيب هاي يوني

  ترکیب,ترکیب عالی,یون تک اتمی,یونی تحقیق ترکيب هاي يوني رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ترکيب هاي يوني،در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل:يونهاي تک اتميترکيبهاي يوني ترکيبهاي يوني دو تايييونهاي چند اتمي ترکيبهاي يوني دو تايي    ترکیب…

 • تحقیق بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی درمحل به منظور کاهش آلودگی پالایشگاه شیراز

  تحقیق بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی درمحل به منظور کاهش آلودگی پالایشگاه شیراز زیست درمانی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی- در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی پالایشگاه شیراز با…

 • تحقیق نقش انتظار حضرت مهدی (ع) در پويايى جامعه اسلامى

  تحقیق نقش انتظار حضرت مهدی (ع) در پويايى جامعه اسلامى انتظار حضرت مهدی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق نقش انتظار حضرت مهدی (ع) در پويايى جامعه اسلامىقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 31بخشی از متن تحقیق:عظمت وجودى…

 • نمونه سؤالات امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه خرداد93

  دانلود سؤالات امتحان ادبیات,دانلود سؤالات امتحان ادبیات اختصاصی,دانلود سؤالات امتحان ادبیات دبیرستان,دانلود نمونه سؤالات امتحان ادبیات,سؤالات امتحان ادبیات,سؤالات امتحان ادبیات اختصاصی,سؤالات امتحان ادبیات دبیرستان,نمونه سؤالات امتحان ادبیات دانلود نمونه سؤالات امتحان نهایی ادبیات اختصاصی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه…

 • پاورپوینت رادار تصویر

  پاورپوینت رادار تصویر تاریخچه رادار رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع رادار تصویر،در قالب ppt و در 46 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:اصول رادار:اجزاء تشکیل دهنده سیستم رادار فرستنده گیرنده آنتن سیستم های الکتریکی اثرات سطح بر تصویر رادار…

 • دلیل شاتون زدن یا شکسته شدن شاتون

  دلیل شاتون زدن یا شکسته شدن شاتون دلیل شاتون زدن یا شکسته شدن شاتون رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق دلیل شاتون زدن یا شکسته شدن شاتونقالب بندی: فایل PDF تعداد صفحات: 76بخشی از متن تحقیق:دلیل شاتون زدن یا شکسته…

 • پاورپوینت ارزيابي اثرات محيط زيستي محصول خودرو، مطالعه موردی خودروی سمند

  اثرات,ارائه,ارزيابي,اسلاید,پاورپوینت,پروژه,تحقیق,جزوه,خرید,خودرو,خودروی,دانشجویی,دانشگاهی,سمند,فروش,گزارش,محصول,محيط زيستي,مطالعه,مقاله,مهندسی,موردی دانلود پاورپوینت ارزيابي اثرات محيط زيستي محصول خودرو، مطالعه موردی خودروی سمند دانلود فایل پاورپوینت ارزيابي اثرات محيط زيستي محصول خودرو، مطالعه موردی خودروی سمند بسیار زیبا و کاربردی در 57 اسلاید   من می خواهم این فایل…

 • نقشه طبقات اقلیمی استان یزد

  انواع اقلیم استان یزد,شیپ فایل طبقات اقلیمی استان یزد,نقشه ی انواع اقلیم استان یزد,نقشه ی طبقات اقلیمی استان یزد دانلود نقشه طبقات اقلیمی استان یزد دانلود فایل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان یزد مشخصات سیستم تصویر لایه:   Geographic Coordinate…

 • گزارش کار آزمایش ماشین آتوود، آزمایشگاه فیزیک

  آزمایش ماشین آتوود,تئوری آزمایش ماشین آتوود,دانلود گزارش کار آزمایش ماشین آتوود,گزارش کار آزمایش ماشین آتوود,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 آزمایش ماشین آتوود,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک آزمایش ماشین آتوود,نتیجه آزمایش ماشین آتوود دانلود گزارش کار آزمایش ماشین آتوود، آزمایشگاه فیزیک دانلود…

 • پاورپوینت نماتودها

  انواع کرم های لوله ای,انواع نماتدها,انواع نماتودها,ترماتودها,طبقه بندی نماتودها,کرم نماتود,نماتود چیست,نماتودها pdf پاورپوینت نماتودها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نماتودها،در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:كرم قلابدار: از خانواده انكيلوستوميده ،اين گروه از…

 • تحقیق مشاركت تجارتي (JOINT VENTURE)

  تحقیق مشاركت تجارتي (JOINT VENTURE) اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در ايران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مشاركت تجارتي (JOINT VENTURE)،در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: جوينت ونچر (مشاركت تجارتي)فصل دوم: اقسام مشاركت…